Odstranění milií (podkožní cystičky obličeje)

milia   podkožní cystičky

Ceník kosmetických výkonů