Injekční sklerotizace křečových žilek (metliček)

Injekční sklerotizace křečových žilek na dolních končetinách se provádí vpichem speciálního roztoku, který způsobí slepení žilních stěn a následně postupnou přeměnu žilky ve vazivo. Důležitou podmínkou sklerotizace je nošení kompresních elastických punčoch.

Po zákroku není pacient omezen v běžném životě, není nutná pracovní neschopnost, zákrok je možno opakovat.

Při poruchách žilních chlopní nebo spojovacích žil bývá efekt sklerotizace nedostačující a dochází k recidivám. Žilky - metličky mohou být v několika vrstvách nad sebou a často je nutné tuto metodu opakovat. Injekční sklerotizace se provádí ambulantně.

Počet sezení je průměrně 2-4x po 4-6 týdnech.

Před sklerotizací

  • provedeme potřebné vyšetření
  • zajistíme případná další vyšetření žil dolních končetin
  • zjistíme případné kontraindikace k danému výkonu

Sklerotizace se neprovádí

  • v graviditě, těhotenství, při kojení
  • poruchách prokrvení dolních končetin
  • alergii na sklerotizační látku

Výsledek sklerotizace

  • estetické zlepšení vzhledu dolních končetin
  • žilky vymizí, vyblednou